Laboratoria Przyszłości

Nasza Szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Głównym celem programu jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Programu Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup potrzebnego wyposażenia techniczno-informatycznego.

Uczniowie mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i w ten sposób zdobywać praktyczne umiejętności.

Wyposażyliśmy placówkę w nowoczesny sprzęt IT.

W klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej klasy 3 znalazło się 12 zestawów klocków do konstrukcji robota edukacyjnego SkriBot oraz tyle samo zestawów klocków SkriKit. Już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wzbudziły one zaciekawienie i wielką radość uczniów oraz ich rodziców. Istotnie, to doskonałe narzędzie gwarantujące świetną zabawę podczas tworzenia konstrukcji.

Do realizacji zajęć z wykorzystaniem tych zestawów, nauczyciel prowadzący przygotowywał się w sierpniu. Skonstruowano model wzorcowy robota edukacyjnego SkriBot oraz dwie zabawki z elementów klocków SkriKit. Aplikacja na telefonie umożliwiła sprawdzenie poprawności konstrukcji, przetestowanie sprawności i możliwości robota. Wówczas też pojawił się pomysł na opracowanie innowacji pedagogicznej „Zabawy z robotyką i programowaniem”.  Innowacja ta została zaakceptowana i opublikowana 16.09.2022r. w formie artykułu w serwisie edukacyjnym Profesor.pl.

Adresatem innowacji pedagogicznej w SP 10 w Będzinie są uczniowie klasy 3a.

Celem zajęć jest nie tylko rozwijanie motoryki małej uczniów, ale także ich samodzielnego myślenia i wyobraźni przestrzennej, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Klocki konstrukcyjne uczą podstaw mechaniki. Uczniowie muszą samodzielnie dojść do tego jak najlepiej połączyć elementy, aby uzyskać zamierzony efekt. Możliwość złożenia konstrukcji pozytywnie wpłynie na rozwój zdolności koncentracji, organizacji miejsca pracy, planowania i wykorzystania różnego rodzaju połączeń w praktyce. Robotyka to dziedzina łącząca w sobie naukę programowania, elektroniki i mechaniki. Dzięki niej odkrywamy zasady, którymi rządzi się działanie robotów.

Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia jako zajęcia praktyczne z wykorzystaniem STEAM, czyli nowoczesnej metody nauczania poprzez doświadczanie, dedukcję, rozwiązywanie problemów i przekładanie tych rozwiązań na praktykę. STEAM odchodzi od tradycyjnego sposobu nauczania skupiającego się na teorii oraz zapamiętywaniu, na rzecz eksperymentów z fizycznymi przedmiotami, pracy na dedykowanym oprogramowaniu i obcowania z nowoczesną technologią, jak robotyka, czy programowanie.

We wrześniu zaprezentowano gotowy model robota i uczniowie mogli samodzielnie poruszać nim za pomocą aplikacji w telefonie. Wielką frajdę sprawiło przenoszenie robotem zabawek skonstruowanych z klocków SkriKit. Po poznaniu elementów zestawu klocków SkriKit i sposobów łączenia elementów, w oparciu o instrukcję, uczniowie w parach skonstruowali zabawkę Psa. 

W założeniu uczniowie podczas zajęć tworzą grupy (dwu/trzy – osobowe). Głównym zadaniem nauczyciela jest ukierunkowywanie pracy, oszczędne udzielanie wskazówek, zachęcanie dzieci do samodzielnego zdobywania umiejętności programistycznych poprzez kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz współpracy. Zajęcia rozwijają intelekt, przyczynią się do wzrostu samooceny i kreatywności dzieci.

Doposażyliśmy szkołę w sprzęt gospodarczy wykorzystywany podczas zajęć techniki o tematyce zdrowotnej.

Majsterkowicze ucieszyli się ze świetnych urządzeń do prac technicznych. Narzędzia te wykorzystywane są przez młodzież pod czujnym okiem nauczyciela techniki. Umiejętności nabyte podczas tych zajęć będą przydatne im w życiu dorosłym.

Praca z nowymi narzędziami stanowi satysfakcję i motywację do pracy. Uczniowie z wielkim zapałem wykonują swoje pierwsze kreatywne prace wypalając w drewnie różnorodne obrazy, pod okiem nauczyciela z zachowaniem zasad BHP.