Historia szkoły

Szkoła powstała w wyniku realizacji hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego” i jest 868 szkołą wybudowaną w jego ramach. Oddano ją do użytku dokładnie 3 września 1964r., czyli prawie 40 lat temu. Było to możliwe dzięki finansowej pomocy miejskich zakładów pracy: Huta Będzin, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Kotłowych i Chemicznych, Mostostalu, Powszechnej Spółdzielni Spożywców, fabryki Przewodów Nawojowych, Elektrowni im. Danieluk Stefańskiego, Południowych Zakładów Skórzanych – fabryki Obuwia w Będzinie, Będzińskiej Wytwórni Chemicznej i Będzińskiej Fabryki Pilników. Dziś po 44 latach część przedsiębiorstw spośród naszych fundatorów uległo przekształceniom i zmieniło nazwę, część już nie istnieje, ale obiekt który ufundowali rok po roku gościnnie przyjmuje w swe mury kilkuletnie dzieci, aby po sześciu latach nauki opuściły je już wstępnie przygotowane do życia.
       Ze Szkoły Podstawowej nr 10 wyruszyło w świat blisko pięć tysięcy uczniów. Jesteśmy dumni z tego, że nasi absolwenci to w większości świadomi swych obowiązków i praw obywatele, troskliwi ojcowie i kochające matki, ludzie przygotowani do życia, we wszystkich jego wymiarach. Jesteśmy dumni z ich sukcesów zawodowych. Wśród naszych byłych uczniów sś znani architekci, lekarze, prawnicy, inżynierowie, dziennikarze, a wraz z nimi wielka liczba osób o mniej eksponowanych zawodach, ale cieszących się autorytetem i zaufaniem w swoich środowiskach pracy i zamieszkania. Sądzimy, że na to, kim są dzisiaj, i my mieliśmy niemały wpływ. Tym bardziej, że nauczyciele zatrudnieni w tej placówce nigdy nie ograniczali się tylko do realizacji materiału programowego z poszczególnych przedmiotów. Od początku istnienia szkoły nasi wychowankowie uczestniczyli w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych np. kółkach: plastycznym, polonistycznym, matematycznym, chemicznym, informatycznym, europejskim, recytatorskim. Brali też udział w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, bardzo często zajmując w nich pierwsze miejsca. I tak dzięki nauczycielom wychowania fizycznego już od lat zdobywamy laury w grach zespołowych, olimpiadach lekkoatletycznych, a nawet sześciokrotnie uzyskaliśmy tytuł najbardziej usportowionej szkoły w mieście.
       Zaznaczamy swą obecność w dziedzinie literatury. W odbywającym się cyklicznie konkursie „Twórczość ze szkolnej ławy” już od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsca. Sukcesy nasze odnoszone od czterdziestu czterech lat są zasługą nie tylko pracy uczniów i nauczycieli, ale również koordynatorów tejże pracy w osobach dyrektorów: p. Czesława Cadrzyńskiego, p. Adama Marca, p. Juty Sitek, p. Grażyny Cuber, p. Anny Drzewieckiej i obecnego dyrektora p. Doroty Sochockiej. To ich zaangażowaniu i operatywności zawdzięczamy zorganizowanie i doskonałe wyposażenie pracowni, pojawienie się sprzętu audiowizualnego, komputerów. Wiele spośród zmian, jakie nastąpiły w szkole były do przeprowadzenia dzięki wieloletniej pomocy naszego zakładu opiekuńczego i współfundatora – Huty Będzin. To właśnie Hucie Będzin i jej dyrektorowi – mgr inż. Stanisławowi Bartoszowi zawdzięczamy, że byliśmy pierwszą w mieście szkołą posiadającą komputery, co pozwoliło nam na zorganizowanie zajęć z informatyki, bez znajomości której trudno dać sobie radę we współczesnym świecie. Nie mniejszy wkład w funkcjonowanie szkoły wnosi istniejąca przy naszej placówce Rada Szkoły. Za sprawą jej działalności, wspomaganej finansowo przez proboszcza parafii Św. Trójcy, corocznie gromadzimy fundusze na dożywianie dzieci z rodzin najbiedniejszych.
       Obecnie mamy w szkole bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: kółka teatralne i recytatorskie, liczne zajęcia sportowe w ramach SKS-u, kółko europejskie, zespół instrumentalny, chór, zespół taneczny dla klas I-III. Nasza szkoła ukierunkowana jest na problematykę europejską i informatyczną. Edukacją informatyczną objęliśmy uczniów od klas pierwszych do szóstych. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do Internetu w sali informatycznej i bibliotece. Od dwunastu lat organizujemy Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej: „Malowanie na Ekranie”, a nasi wychowankowie zajmują w nim wysokie miejsca. Jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami ponaddiecezjalnego konkursu: „Szopka Bożonarodzeniowa w tradycji chrześcijańskiej”, który swym zasięgiem obejmuje Diecezję Sosnowiecką. Nasi wychowankowie są laureatami licznych konkursów, czego dowodem są chociażby przyznawane im rokrocznie przez Radę Miejską Będzina stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Wszyscy uczniowie objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną. W placówce prowadzone są zajęcia grupy socjoterapeutycznej.
       Organizujemy liczne imprezy środowiskowe. Na stałe w kalendarium szkoły wpisał się jesienny piknik – „Babie Lato” oraz festyn wiosenny – „Mama, Tata i ja”, podczas których wspólnie bawią się nie tylko nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele, ale także inni mieszkańcy Będzina. Współpracujemy ze szkołą muzyczną, parafią kościoła Św. Trójcy oraz Biblioteką Miejsko – Powiatową i Muzeum Zagłębia.
        W placówce działa samorząd uczniowski, który spośród siebie wybiera organ przedstawicielski: Radę Starszych (uczniowie klas IV-VI) i Radę Młodszych (uczniowie klas I-III ).
       Wydajemy szkolne czasopismo „Strzał w Dziesiątkę”, redagowane przez uczniów. Nasi wychowankowie uczestniczą w projektach charytatywnych np. „Góra grosza”. Od blisko 25 lat organizujemy także zbiórkę pieniędzy na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach pod Warszawą oraz zbiórkę prezentów świątecznych dla Domu Dziecka w Sarnowie.