Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Danych Osobowych w naszej placówce jest p. Marcin Gruszka z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 785465194 oraz drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod24h@data.pl

KLAUZULE:

 1. Klauzula informacyjna dla rekrutowanych pracowników czytaj…
 2. Klauzula informacyjna dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia-dzieło czytaj…
 3. Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów czytaj…
 4. Klauzula informacyjna dla awansu zawodowego czytaj…
 5. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy czytaj…
 6. Klauzula Informacyjna dla pożyczkobiorcy do umowy czytaj…
 7. Klauzula informacyjna dla poręczycieli do umowy czytaj…
 8. Klauzula Informacyjna dla emerytów i rencistów czytaj…
 9. Klauzula informacyjna stosowane przy zleceniach, umowach z wykonawcami, kontrahentami czytaj…
 10. Klauzula informacyjna do zamówień publicznych czytaj…
 11. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji czytaj…
 12. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu czytaj…
 13. Klauzula informacyjna  dotycząca odbioru ucznia ze szkoły czytaj…
 14. Klauzula informacyjna   – obowiązek szkolny czytaj…
 15. Klauzula informacyjna  dla opiekunów wycieczki czytaj…
 16. Klauzula informacyjna   – złożenie pisma w placówce czytaj…
 17. Klauzula informacyjna   – korespondencja elektroniczna czytaj…
 18. Klauzula informacyjna   – ewidencja wejść i wyjść czytaj…
 19. Klauzula informacyjna   – składnica akt czytaj…
 20. Klauzula informacyjna   – strona internetowa czytaj…