ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie; montaż sprzętu oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej w jego obsłudze plik pdf.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- plik pdf.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- plik doc.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – plik pdf.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – plik doc.

Załącznik nr 3 – Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) – plik pdf.

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – plik pdf.