Cele projektu

1.Poprawa funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu, w tym zespołem Aspergera oraz osiąganie sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości.

2.Polepszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej.

3.Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego wśród kadry pedagogicznej i włączenie w realizacje projektów edukacyjnych.