Ateny – Grecja

Tytuł szkolenia: „Understatnding and Supporting Students With ASD and ADHD” („Zrozumienie i wspomaganie uczniów ze spektrum autyzmu – ASD i zespołem nadpobudliwości ruchowej – ADHD”)

Organizator szkolenia: europass Teacher Academy

Miejsce szkolenia:  Ateny – Grecja

Termin szkolenia: 13.03.2023 r. – 18.03.2023 r.

Uczestnicy: p. Małgorzata Kędzior i p. Małgorzata Kalaga

a

Podczas zajęć nauczycielki poznały najnowsze opracowania dotyczące pomocy dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w zintegrowanych klasach oraz wymieniły się doświadczeniami w pracy z dziećmi z ASD i ADHD z nauczycielami z Niemiec, Luxemburga i Finlandii. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą w opracowaniu indywidualnego planu pomocy dla poszczególnych dzieci, podnosząc poziom ich przygotowania edukacyjnego.