Zasady składania dokumentów do szkoły w dobie pandemii

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia dokumentów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą email na adres placówki: sp10@sp10bedzin.pl

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Klasa I, rok szkolny 2022/2023. Prosimy koperty wrzucić do pudełka: Skrzynka podawcza, znajdującego się w holu wejściowym do szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: nr tel. 32 2674582

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ochrona nosa i ust, dezynfekcja rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Zasady powyższe dotyczą również zapisania dziecka do klasy pierwszej. Na teren placówki mogą wejść jedynie osoby w uzasadnionych przypadkach, po konsultacji i za zgodą pracowników dyżurki bądź sekretariatu.

Dokumenty do pobrania (kliknij, w poniższy baner, aby pobrać):