Bolonia – Włochy

Tytuł szkolenia: „Special needs and inclusive education, the Italian experienceof overcoming segregation” („Specjalne potrzeby i edukacja włączająca, włoskie doświadczenia w przezwyciężaniu podziałów”)

Organizator szkolenia: Erasmus Learning Academy

Miejsce szkolenia:  Bolonia – Włochy

Termin szkolenia: 30.04.2023 r. – 6.05.2023 r.

Uczestnicy: p. Katarzyna Stachera i p. Agata Rak

Podczas zajęć nauczycielki poznały włoski model pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w zintegrowanych klasach oraz wymieniły się doświadczeniami w pracy z dziećmi z ASD i ADHD z nauczycielami z Portugalii, Estonii, Francji oraz Hiszpanii. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz techniki nauczania pozwolą na znalezienie nowych pomysłów do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się i niepełnosprawnościami.