Barcelona – Hiszpania

Tytuł szkolenia: „We are all Special; Inclusion and Support for Students with Special needs in and out of the Classroom” („Wszyscy jesteśmy wyjątkowi: włączenie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie i poza nią”)

Organizator szkolenia: europass Teacher Academy

Miejsce szkolenia:  Barcelona – Hiszpania

Termin szkolenia: 13.02.2023r. – 18.02.2023 r.

Uczestnicy: p. Olga Witek i p. Sylwia Urban

kk

Podczas zajęć nauczycielki miały szansę poznać podstawy edukacji włączającej oraz wymienić się doświadczeniem z nauczycielami z Belgii, Włoch, Litwy i Słowacji. Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie kursu pomogą we wdrażaniu edukacji włączającej i przeciwdziałaniu izolacji uczniów ze specjalnymi potrzebami.