Świetlica szkolna

       W tym roku szkolnym w świetlicy szkolnej, opiekę nad dziećmi sprawują: Małgorzata Będkowska, Sylwia Urban oraz Sławomir Płatos

Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-16.00.

       W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa dzieci, do celów świetlicy szkolnej przeznaczone zostały dwa pomieszczenia. Najmłodsze, sześcioletnie dzieci mają swoją osobną świetlicę znajdująca się na drugim piętrze w sali 30. Drugie pomieszczenie świetlicowe zajmują pozostali uczniowie z klas I-III.

       Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

       Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

       Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

       Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.