EduOgród
projekt edukacyjno-rekreacyjny zagospodarowania terenu
Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie 
widok obecny rzut widok placu
widok placu widok placu widok placu
widok placu widok placu widok placu