PASOWANIE NA UCZNIA SP10
       W dniu 09.10.2014r sześcio- i siedmiolatku uczęszczające do naszej szkoły zostały przyjęte w poczet uczniów. W tej doniosłej chwili udział wzięli przedstawiciele władz miasta Będzina: pełnomocnik prezydenta miasta pan Rafał Adamczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty pan Roman Goczoł, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Daria Dobrowolska-Zawisza oraz dumni rodzice i dziadkowie bohaterów uroczystości. Po krótkim powitaniu zgromadzonych gości przez dyr. Annę Drzewiecką rozpoczęła się część artystyczna. Pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać, recytować wiersze i fantastycznie tańczyć. Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów. Na sztandar szkoły przysięgali uczyć się pilnie, być dobrymi kolegami i grzecznym uczniami, szanować dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Na zakończenie uroczystości każdy uczeń klasy I otrzymał róg obfitości wypełniony po brzegi słodkościami. Witamy Was w gronie uczniów SP10 i życzymy samych sukcesów!

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.