ROK SZKOLNY 2017/2018

mgr Anna Drzewiecka - dyrektor szkoły, nauczyciel zajęć komputerowych i informatki
mgr Dorota Sochocka - wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki

mgr Aleksandra Banach-Krulikowska - nauczyciel języka angielskiego
p. Małgorzata Będkowska - wychowawca ¶wietlicy szkolnej
mgr Anna Biały-Nieznalska - nauczyciel języka polskiego i historii
mgr Joanna Brzostek - nauczyciel religii, plastyki i wychowania do życia w rodzinie
mgr Jolanta Busz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeuta
mgr Katarzyna Cichańska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Sylwia Dobrzańska - surdopedagog
mgr Joanna Hajduk - nauczyciel w-f i muzyki
mgr Renata Kaczmarczyk - nauczyciel doradca zawodowy
mgr Małgorzata Kalaga - nauczyciel w-f
mgr Iwona Kocel - nauczyciel historii i społeczeństwa, wychowania do życia w rodzinie, socjoterapeuta
mgr Jadwiga Konewecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Ewa Krupa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Krzykawska - nauczyciel języka polskiego
mgr Marta Kubiesa - pedagog
mgr Małgorzata Malara - nauczyciel języka polskiego
mgr Ewelina Niedziela-Rusin - bibliotekarz, nauczyciel przyrody
mgr Magdalena Nowak - nauczyciel języka niemieckiego
mgr Ewa Nowicka - nauczyciel matematyki, zajęć technicznych i techniki
mgr Aneta Olko - wychowawca ¶wietlicy szkolnej
mgr Danuta Owczarzak-Barańska - nauczyciel chemii
mgr Aleksandra Peroń - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Anna Pęcak - nauczyciel matematyki i fizyki
mgr Justyna Płużek-Kuffel - nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Sławomir Płatos - nauczyciel w-f
mgr Dorota Sękowska - nauczyciel religii
mgr Karolina Siwy - nauczyciel geografii i wychowawca ¶wietlicy szkolnej
mgr Joanna Skwara - nauczyciel przyrody i biologii
mgr Katarzyna Stachera - nauczyciel matematyki
mgr Marzena Suszyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Sylwia Urban - nauczyciel języka angielskiego i etyki
mgr Iwona Urgacz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
mgr Olga Witek - nauczyciel języka polskiego
ks. Krzysztof W±sik - nauczyciel religii
mgr Ewa Wolniak - nauczyciel języka angielskiego