KONSULTACJE z nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły; mgr Dorota Sochocka
przyjmuje wnioski i skargi w każdy:
piątek 9.00 - 10.00

Wicedyrektor szkoły: mgr Karolina Siwy

Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami - ściągnij