Bezpieczna szkoła...

       Bezpieczeństwo w szkole w dużej mierze zależy od samych uczniów.
       O tym, jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i poza nią, nauczyciele rozmawiają z uczniami na spotkaniach z wychowawcą. Dodatkowe wsparcie oferuje pedagog szkolny. Organizujemy apele, pogadanki - zapobiegamy agresji wśród dzieci.

       Należy pamiętać, że dziecko jest narażone na zagrożenia w drodze do szkoły, jak również na te pojawiające się w szkolnych murach. Najczęstszymi problemami są przemoc zarówno fizyczna, jak i psychiczna.

       Szkoła opracowała program profilaktyki:
- profilaktyki poprawiającej bezpieczeństwo w szkole i wskazującej dzieciakom zagrożenia na jakie są narażone, sposoby radzenia sobie z nimi.
       Uczniowie dobrze wiedzą czym grozi agresywne zachowanie w stosunku do kolegów, jak go unikać i co robić w przypadku, kiedy stajemy się ofiarą starszych lub silniejszych kolegów.
Wiedzą że aktów przemocy nie można bagatelizować i trzeba je zgłaszać nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi. Pozostawione bez echa mogą tylko przybierać na sile.

       W szkole organizowane sa spotkania z policjantami, którzy dodatkowo informują uczniów o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.
Podczas tych spotkań służba bezpieczeństwa porusza również temat związany z bezpieczeństwem poza szkołą. Dlatego też zawsze pojawiają się apele o zachowywanie ostrożności w domach i nie wpuszczanie do środka nieznajomych. Nigdy nie należy podawać z kim się mieszka, gdzie są rodzice i kiedy wracają.