Pomoc materialna dla uczniów SP 10 Będzin

        Zespół Szkół: Podstwowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego zorganizował kiermasz z którego dochód przekazał na rzecz naszych uczniów.
Otrzymane środki finansowe: 2475 zł 50 gr. przeznaczyliśmy na zakup podręczników oraz przyborów szkolnych.
DZIĘKUJEMY za okazaną pomoc.


Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE
dla
wszystkich ludzi dobrej woli
za
wrażliwość serca, życzliwość i bezinteresowne
wspieranie działań Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w roku szkolnym 2014/2015

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.